FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kvalifikovať

kvalifikovať

- posudzovať, posúdiť spôsobilosť, druh, hodnotu, príznak, príslušnosť k niečomu a pod.