FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra byzantská

kultúra byzantská

- byzantský spôsob pretvárania zla na dobro, škaredého na krásno; osobitná vývojová etapa v dejinách kultúry, ktorá spadá do doby neskorej antickej kultúry a stredovekej kultúry; je to kultúra mnohonárodnej Byzantskej ríše. Byzantská kultúra je súčasťou ázijskej kultúry i európskej kultúry, na pôde ktorej sa stretá so západnou kultúrnou (pozri: spor o Filioque).

Byzantská kultúra zahrnuje najmä byzantské umenie, byzantskú filozofiu a pravoslávie.

--------------------
kultúra byzantská>