FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kritika umelecká

kritika umelecká

- odvetvie umenovedy zamerané na výklad a hodnotenie súčasného umenia, ktoré rozoberá, vykladá, hodnotí a usmerňuje. Spätne sa obracia k umelcom a zároveň je medzičlánkom medzi umením a spoločnosťou. Popularizuje a presadzuje hodnoty a tendencie, prehlbuje pôsobenie umenia v spoločnosti, spolupôsobí na vývoj umenia. Preto formuluje umelecké a ideové požiadavky i meradlá a stupnice hodnôt. Nezaobíde sa bez znalectva a vyžaduje osobný postoj a cit pre umeleckú kultúru. Umelecká kritika úzko súvisí s koncertami, výstavami, sútažami a s umeleckým trhom.

-------------------
kritika umelecká>