FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra (filozofia nemecká klasická)

kultúra ( filozofia nemecká klasická)

- je téma, ktorú treba ďalej rozpracúvať v nadväznosti na antické axiologické chápanie kultúry recipované v dielach renesančných humanistov a nemeckých osvietencov (cf. L526;66).