FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kritika textová

kritika textová

- hodnotenie prameňov čiže určovanie textu najbližšieho originálu a určovanie vzájomného vzťahu dochovaných rukopisov; ďalej vymedzovanie pôvodného textu (pôvodného znenia). Textová kritika rekonštruuje (obnovuje) zo zachovaných rukopisných podaní textu podľa filologických zásad a kritického hodnotenia nezachovanú, predpokladanú pôvodnú podobu textu v čo najvernejšom doslovnom znení ( archetyp) ( L721;68).