FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konštantinopol

Konštantinopol = Carihrad (slovanský názov)= Istanbul (turecký názov)

- hl. mesto Byzantskej ríše.

-----------------
Konštantinopol>