FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kalkul (kondakov, n. i.)

kalkul ( Kondakov, N. I.)

- systém skúmania istej predmetnej oblasti, v ktorom sa k predmetom skúmanej oblasti priraďujú materiálne znaky (číslice, písmená a i.), s ktorými sa potom podľa systému prijatých presných pravidiel uskutočňujú operácie nevyhnutné pre riešenie vytýčeného cieľa ( L462;191).