FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konštituent významový

konštituent významový

- prvok, zložka významového útvaru, napríklad kategória.