FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Knižnica univerzitná

knižnica univerzitná

- základná knižnica univerzity, slúžiaca učiteľom i poslucháčom; samostatná vedecká knižnica, pristupná širokej verejnosti, ktorá síce slúži učiteľom i študentom univerzity, avšak nie je už jej priamou súčasťou ( L290;72).