FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kresťanstvo - predstavitelia

kresťanstvo - predstavitelia

Ambrosius Milánsky
apologéti
Augustinus Aurelius

Ježiš Kristus
Ján

Lactantius

otcovia apoštolskí
otcovia cirkevní

pápeži
Pavol
Peter