FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Katedrála gotická (huyghe, r.)

katedrála gotická ( Huyghe, R.)

- mala nesporne jednotný ráz od vznosného priečelia a hrotitých veží až k trblietavým relikviárom na oltári; tento jednotný ráz sa prejavoval v použitych slohových formách a v hlbokých pohnútkach, ktoré ich inšpirovali ( L468;7).