FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konkordát

Dohoda medzi cirkvou a štátom o úprave vzájomných vzťahov.