FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra čítania

kultúra čítania

- pestovanie schopnosti chápať prečítané, postihovať z neho to podstatné, zostavovať výpisky, pestovanie sustavnosti čítania, ohladuplného zaobchádzania s knihou atď.