FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra (štrukturalizmus)

kultúra ( štrukturalizmus)

- štruktúra (96), forma imanentne obdarená zmyslom. Význam každého kultúrneho fenoménu-znaku je daný jeho postavením v spoločenskej štruktúre a je vyčerpateľný syntagmatickými vzťahmi a paradigmatickými vzťahmi.