FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kapitalizmus ľudový

kapitalizmus ľudový

- kapitalizmus zdemokratizovaný v dôsledku rozptyľovania kapitalistického vlastníctvado rúk širokých vrstiev obyvateľstva prostredníctvom ľudových účastín, sociálneho partnerstva, účasti robotníkov na zisku kapitalistických podnikov, prostredníctvom tvorby vlastníctva na základe manažerského systému a pod.