FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kalif

kalif ( arab.)

- chalífa - v islamských krajinách titul panovníka, ktorý bol zároveň (ako Mohamedov zástupca) hlavou všetkých veriacich. Mal byť z kmeňa Kurajšovcov ( L715;319).