FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontraktarianizmus

kontraktarianizmus

- pozri: teória spoločenskej zmluvy.