FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Knihovníctvo

knihovnictvo

- náuka o vedení knižníc; vedenie knižníc ( L207;710).