FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kamlah, w. - život

Kamlah, W. - život

* 3. 9. 1905

...
Štúdium muzikológie, dejín a filozofie.

...
Činný hudobne.

...
Asistentom v Historickom seminári g"ttingenskej univerzity.
Počas nacistického režimu zbavený možnosti učiť.

1945
Docentom a neskôr mimoriadnym profesorom pre filozofiu v G"ttingen a
Hannoveri.

1954
Riadnym profesorom na erlangenskej univerzite.

+24. 9. 1976