FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konečnosť

konečnosť

- to, čo má medze, pokiaľ ide o akúkoľvek danú kvantitu tej istej povahy alebo to, čo podľa dôvodných domnienok smeruje k takému stavu; matie konca. Vlastnosť množiny, ktorá má konečný počet prvkov (napr. množiny celých čísel väčších ako 10 a súčasne menších ako 20).