FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komenský, j. a. - zoznam zdrojov

Komenský, J. A. - zoznam zdrojov

Aconcio, J.
Andreae, J. V.

novoplatonizmus - Komenského na ňom inšpiroval dôraz na organicky poňatý celok, v ktorom sa dianie uskutočňuje ako vyrovnávanie protikladov ( L135; 15).