FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kripke, s.

Kripke, Saul (1941 Omaha št. Nebraska - )

- americký filozof, predstaviteľ analytickej filozofie a logik, autor prevratných prác v oblasti modálnej logiky a sémantiky.