FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komunikácia a psychoterapia

komunikácia a psychoterapia

Základný proces psychoterapie je typickým prejavom ľudskej komunikácie ( L314; 9).