FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória dialektiky (černík, v.)-e

kategória dialektiky ( Černík, V.)-E

E1
"...kategórie dialektiky sú analogón foriem vývinu objektívnej, prírodnej a spoločenskej reality." ( L65;20)