FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Karol i. veľký

Karol I. Veľký (747 - 814)

- franský kráľ od 768, rímsky cisár od 800 z rodu Karolovcov. Po smrti otca Pipina Krátkeho úspešne pokračoval vo výbojnej zahraničnej politike. Za jeho panovania dosiahla Franská ríša najväčší územný rozmach (774 porazil Longobardov, 801 Arabov). Ríšu zjednotil a upevnil aj vnútorne, zdokonalil jej správu a usiloval sa aj o kultúrny pokrok ( karolínska renesancia). Symbol mocného panovníka (Karol = kráľ), tvorcu veľkej ríše. Svedectvo o jeho živote zaznamenal Eginhard ( L715;328).

Cisár potreboval pre úradníkov ríše a vyšších duchovných vzdelávaciu ustanovizeň a vhodných učiteľov; preto založil falckú školu (niečo ako akdémiu pričlenenú k dvoru). Vznikom falckej školy filozofia prvý raz od zániku platónskej Akadémie opäť nadobudla inštitucionálny rámec.

Zimným sídlom Karoľa Veľkého bolo od roku 788 mesto Aachen.

-----------------
Karol I. Veľký>