FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kapitula

kapitula

- v katolíckej cirkvi a v anglikánskej cirkvi zbor kanonikov pri katedrálnom (biskupskom) alebo inom významnom chráme, pomocný orgán biskupa.

V reholiach zhromaždenie členov vedenia ( L715;325).