FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komplex

komplex

- v psychológii: nevedomá relatívne osamostatnená štruktúra predstáv a tendencií citovo podložených ( L571;88).

----------
komplex>