FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komputerizácia

komputerizácia

- proces vytvárania a zavádzania počítačov (angl. computer) do všetkých sfér spoločenskej činnosti ( L53;235).