FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kotarbiňski, t.

Kotarbiňski, Tadeusz (1886 - 1981)

- poµský filozof, logik a metodológ, zástanca reizmu a zakladateµ praxeológie.

Kotarbiňski bol prezidentom Poµskej akadémie vied 1954-1963 a prezidentom Poµskej filozofickej spoločnosti do 1977.