FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koncil vatikánsky 2. - zoznam dokumentov

koncil vatikánsky 2. - zoznam dokumentov

Ad gentes (Dekrét o misijnej činnosti)
Apostolicam actuositatem (Dekrét o apoštoláte laikov)

Dei Verborum (Vieroučna konštitucia o Božom zjavení)
Dignitatis humanae (Vyhlásenie o náboženskej slobode)

Gaudium et spes (Pastorálna konštitúcia o cirkvi v dnešnom svete)
Gravissimum educationis (Vyhlásenie o krestanskej výchove)

Christus dominus (Dekrét o pastierskej službe biskupov v cirkvi)

Inter mirifica (Dekrét o hromadných oznamovacích prostriedkoch)

Lumen gentium (Vieroučná konštitúcia o cirkvi)

Nostra aetate (Vyhlásenie o pomere cirkvi k nekrestanským náboženstvám)

Optatam totius (Dekrét o výchove ku kňazstvu)
Orientalium ecclesiarum (Dekrét o katolíckych východných cirkvách)

Perfectae caritatis (Dekrét o prispôsobenej obnove reholného života)
Presbyterorum ordinis (Dekrét o službe a živote kňazov)

Sacrosanctum concilium (Konštitúcia o posvätnej liturgii)

Unitatis redintegratio (Dekrét o ekumenizmus)