FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kenozoikum

kenozoikum (gr.)

- geologický útvar, ktorý zahrnuje terciér a kvartér.