FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kalkul predikátový

kalkul predikátový

- rozšírenie výrokového kalkulu formalizáciou záverov založených na vnútornej štruktúre vyrokov. Predikátový kalkul zostavil Frege a podstatne obohacuje aristotelovskú i tradičnú sylogistiku.