FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontakt

kontakt

- dotyk, styk, súčinnosť; spojenie dvoch vodičov, ktorými prechádza elektrický prúd.