FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra hradisková

kultúra hradisková

- včasnostredoveké obdobie ( 7. stor. - pol. 13. stor.) na území Českej repub- liky a Slovenska.