FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kríza kapitalizmu všeobecná

kríza kapitalizmu všeobecná

- podľa marxizmu proces rozkladu svetovej kapitalistickej sústavy, týkajúci sa ekonomiky, politiky a ideológie. Teóriu všeobecnej krízy kapitalizmu vypracoval Lenin v suvislosti so svojím učením o imperializme ako poslednom štádiu kapitalizmu ( L53;556).