FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koncil vatikánsky 2. - odkazy

koncil vatikánsky 2. - odkazy

aggiornamento

cirkev katolícka
cirkev rímskokatolícka

filozofia katolícka

Ján XXIII.
Ján Pavol II.

katolicizmus
koncil

Pavol VI.

teológia katolícka
teológia rímskokatolícka

zoznam dokumentov 2. vatikánskeho koncilu
zoznam literatúry o 2. vatikánskom koncile