FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kinoméra

kinoméra (gr.)

- pozri: centroméra.