FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra novoveká

kultúra novoveká

- kultúrna epocha medzi stredovekou kultúrou a súčasnou kultúrou tvoriaca kultúrnu náplň novoveku; začína renesančnou kultúrou. Zahrnuje novoveké umenie, novovekú filozofiu, novovekú vedu, ...

-------------------
kultúra novoveká>