FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kurzor

kurzor (lat.)

- indikátor polohy (šípka, blikajúci podčiarnik) na obrazovke monitora ukazujúci miesto, na ktorom bude vykonaná vyžadovaná manipulácia, napríklad vypísaný text ( L715;374).