FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontrola sociálna

kontrola sociálna

- mechanizmy zabezpečujúce poriadok a stabilitu spoločnosti. Sociálna kontrola je stredobodom pozornosti sociológie.