FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konštanta premenová

konštanta premenová

- konštanta charakterizujúca rychlosť premeny rádionuklidov, suvisí s polčasom premeny.