FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Korelát

korelát

- jav alebo predmet, ktorý je v korelácii, t. j. súvztažný s iným javom alebo predmetom ( L207;746).