FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konceptualizácia entít

konceptualizácia entít

- pomenúvanie, opisovanie a definovanie entít, ako aj ich vzájomných vzťahov. S tým úzko súvisí kategorizovanie entít. Súčasťou konceptualizácie je aj formulovanie výrokov o entitách, skladanie a vyhodnocovanie (interpretovanie) výrokov a v tom spočívajúce odvodzovanie dôsledkov, ktoré z nich vyplývajú ( L539;59).