FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória gnozeologická

kategória gnozeologická

- kategória, ktorá je výsledkom poznania niektorej univerzálnej stránky poznania.