FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória času gramatická - odkazy

kategória času gramatická - odkazy

čas
čas prítomný

kategória času
kategória gramatická

sloveso