FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kritika filologická

kritika filologická

- textová kritika a jazykový rozbor a vysvetlenie textu. Klasická filologická kritika sa zapodievala interpretáciou textu a filologickou kritikou v užšom zmysle slova čiže hodnotením prameňov a vymedzovaním pôvodného textu ( L721;61 68).

----------------------
kritika filologická>