FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória špeciálnovedná

kategória špeciálnovedná

- kľúčový pojem istej špeciálnej vedy (napr. fyziky); špeciálnovedné kategórie sú nosnými piliermi, určovateľmi a usmerňovateľmi vedeckého hľadania, ukazovateľmi ciest formovania vedeckých hypotéz a výstavby vedeckých teórií. Všetky ostatné pojmy špeciálnej vedy sa musia vyjadriť (definovať) prtsredníctvom špeciálnovedných kategórií. Sú základnou podmienkou možnosti špeciálnej vedy (cf. L65;27).