FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kompetencia jazyková (piaget, j.)

kompetencia jazyková ( Piaget, J.)

- korení v senzomotorickej činnosti dieťaťa ( L1040;118).