FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Katedra filozofie a dejín filozofie ff uk, bratislava

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, 818 01 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, V. posch., tel. 580 41; 509 29

- slovenské filozofické pracovisko na FF UK v Bratislave.

--------------------------------------------------------
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava>