FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kríza vedy

kríza vedy

- prelom, prechodné štádium medzi dvoma rozlíšíteľnými fázami vývinu vedy. Chápanie krízy vedy závisí od toho, aké kategórie intervenujú v jeho priebehu (pozri: názory na krízu vedy).

-------------
kriza vedy>